Kontakt

Kuželkářský klub Velké Popovice
Josef Vodešil
Ko
menského 200
251 69 Velké Popovice
tel. 724 525 737

vodesil@seznam.cz
Karel Žižka
Hajní 1352
198 00 Praha 9
tel. 603 433 486
zizkak@volny.cz

Kuželna:

Kuželna Velké Popovice (v budově sokolovny)

Sokolská 154, vchod ze strany od tenisových kurtů.