Legislativní povinnost

Vzhledem k našim vybraným aktivitám jsme povinni řídit se pravidly Finanční správy, ale na základě Metodického pokynu k aplikaci Zákona č. 112/2016 Sb.,o evidenci tržeb (ZoET). NEJSME POVINNI VÉST Elektronickou Evidenci Tržeb.

ZoET metodika Kuželky

 

www.etrzby.cz/

www.eltrzby.cz/

www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb